xxx

Voordeel bomenbehoud

Blijf op de hoogte van de vernieuwing van de kadeconstructie.

Pijltje

Wat heeft 100% boombehoud nu als voordeel voor de snelheid van het verstevigen van de kademuren? Je zou denken niet zo veel, maar niets bleek minder waar. Door een kademuur innovatie te ontwikkelen, waarbij het grootste deel van de kademuurversteviging zich in de gracht bevindt, hoeven wij helemaal niet achter de kademuur en bij de boom te werken. Zo laten we de wortels ongemoeid waardoor de boom kan blijven staan. En laat juist dat nu vele administratieve rompslomp wegnemen.

Wanneer ervoor gekozen wordt om een boom te kappen moeten er een aantal stappen doorlopen. Het begint met het aanvragen van de kapvergunning bij de gemeente. De gemeente heeft op haar beurt acht weken de tijd om hierop te reageren. Dat is allemaal niet zo bijzonder, maar wanneer hierop bezwaar wordt gegeven begint pas écht de lange administratieve wachttijd. 

Juist omdat bomen zo’n positief effect hebben op de inwoners van Amsterdam zie je in negen van de tien gevallen dat inwoners bezwaar aantekenen tegen deze vergunning, en terecht. Inwoners geven om hun bomen en geven ze niet zomaar op. Na de bezwarenprocedure is de gemeente verplicht om alle bezwaarhebbenden te horen. Wat is de reden waarom ze bezwaar hebben aangetekend? De belangen worden afgewogen en er bestaat een kans dat het hele kademuurvervangingsproject niet doorgaat of wordt vertraagd. Mocht de gemeente toch besluiten om door te willen met de kadevernieuwing zijn de inwoners in de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen. Als dit gebeurt ben je weer een half jaar verder. Een half jaar waarin geen kades kunnen worden vervangen. Een half jaar waarin de gemeente bezig is met negatieve praktijken en met rechtszaken en niet met het verbeteren van de stad

Geen kapvergunning is geen bezwarenprocedure en geen bezwarenprocedure scheelt énorm veel tijd. Tijd die Kade 2.020 kan stoppen in het vervangen van muren in plaats van administratieve ellende. Gemeente Amsterdam moet nu actie ondernemen om de kades te vervangen en heeft geen tijd te verliezen om te blijven hangen in processtukken.

Meer nieuws:

Van oorsprong tot heden: de evolutie van de Amsterdamse kademuren

Van oorsprong tot heden: de evolutie van de Amsterdamse kademuren

Blijf op de hoogte van de vernieuwing van de kadeconstructie. Als je aan Amsterdam denkt, denk je aan grachten. De Herengracht, Prinsengracht en Keizersgracht zijn typische voorbeelden van grachten die de authentieke uitstraling van Amsterdam weergeven. In 2010 werd...

Materiaal klaarzetten

Materiaal klaarzetten

Nu Kade2.020 officieel begonnen is, is het tijd om al het materiaal te plaatsen op de plek waar we als eerste gaan beginnen. Het materiaal is geplaatst ter hoogte van de Lijnbaansgracht 20.