xxx

Vervanging Amsterdamse kademuren in een nieuw jasje met Kade 2.020

Blijf op de hoogte van de vernieuwing van de kadeconstructie.

Pijltje

2019 was het jaar dat de Gemeente Amsterdam startte met het vernieuwen van de kademuren in Amsterdam. Na het in elkaar storten van enkele kademuren bleek de nood aan de man en moest men snel in actie komen. Na het in elkaar storten van enkele kademuren werden noodconstructies gebouwd om verdere instorting te voorkomen. Noodconstructies werken prima, maar Gemeente Amsterdam zocht verder naar andere lange termijn oplossingen. Er werd gekeken naar de traditionele techniek van verstevigen; deze techniek had al eens eerder gewerkt en dus konden de aannemers direct aan de slag. De techniek bleek effectief, maar het was ook duur en zorgde het voor veel overlast bij de naaste buren. Daarom werd er gekeken naar innovaties. De uitgangspunten van de gemeente waren: (1) minder hinder, (2) een snellere doorlooptijd, (3) in verschillende situaties toepasbaar en uiteraard, (4) lagere kosten. De innovatieve jacht was geopend.

Kade 2.020 is een samenwerkingsverband tussen de aannemers Sweco (een ingenieurs- en adviesbureau), Combinatie Midden Delfland (specialist funderingstechnieken), Oosterhof Holman (totaaloplosser van integrale en infrastructurele vraagstukken) en Strackee (bouwadviesbureau van binnenstedelijke bouwconstructies). De partijen voegden zich samen om te kijken naar een duurzame, innovatieve oplossing voor de vervanging van de kademuren in Amsterdam. Na drie jaar van testen, berekenen en een dosis vindingrijkheid zijn in 2023 de eerste kademuren écht vervangen.

Het ontwerp van Kade 2.020 is gebaseerd op verschillende basisprincipes die zijn gekozen op basis van de wensen van Gemeente Amsterdam. Neem bijvoorbeeld het principe dat er vanaf de gracht wordt gewerkt in plaats van vanaf de kade. Hierdoor kan de rijbaan open blijven en wordt het verkeer niet gestremd. Of het LEAN-principe waardoor onjuiste handelingen veel sneller opgespoord kunnen worden. Kade 2.020 doet dit door iedere week vijf meter kader te vernieuwen. Zo kan er snel en effectief gewerkt worden.

Om een kademuur te vernieuwen moet de bestaande kademuur versterkt worden. Wanneer de voorbereidingen klaar zijn, vaart een speciaal ontwikkelde werkponton genaamd ‘De Krachtpatser’ naar de plek toe en loost hier een betonelement van 22 ton. Geluidloos en snel wordt het betonblok erin gezet en zonder dat buurtbewoners het weten is de kademuur vernieuwd.

De komende weken komt er iedere week een nieuw artikel online waarin uitgebreid wordt ingegaan op een bepaald kenmerk van Kade 2.020. Deze artikelen bestaan uit de volgende onderwerpen:

Duurzaamheid

Dit ontwerp is super duurzaam. Alle bouwstoffen in het project zijn recyclebaar, in het betonelement zitten voorzieningen voor onderwater flora en fauna zoals de rivierdonderpad en de MKI-waarde, wat staat voor milieukostenindicator, is 25% lager dan de traditionele techniek.

100% boombehoud

Alle bomen kunnen behouden worden. Je kunt je voorstellen dat dit, juist voor de inwoners van een drukke stad zoals Amsterdam, enorm belangrijk is. Ook scheelt dit in de aanvraag voor kapvergunningen, wat tijd oplevert.

Goedkoper

Doordat er gewerkt wordt met segmenten van vijf meter is het risicoprofiel erg laag. Als het risico kleiner is, is de kans op schade ook veel kleiner. Na iedere vijf meter kan geleerd worden van het zetten en kunnen er verbeteringen direct worden aangebracht voor de volgende vijf meter. Grote fouten blijven daardoor gemakkelijker weg.

Sneller

Er wordt gewerkt met vijf meter vernieuwing per keer. Hierdoor is de voorbereidingstijd heel kort en zouden aanwonenden de stoet kunnen zien aankomen en weer zien vertrekken. Ook hoeven er weinig vergunningen aangevraagd te worden door onder andere het niet hoeven kappen van bomen.

Geen schade

Er is gebruikgemaakt van trillingsvrije technieken. Zo kan omgevingsschade en schade aan (historische) panden worden voorkomen. Erg fijn als je er vlak naast woont.

Minder hinder

Zoals gezegd wordt er per week een segment van vijf meter gelegd via het water. Hierdoor hoeven wegen niet afgezet te worden en blijven rijbanen toegankelijk voor zowel auto’s, fietsers, voetgangers, aanwonenden en hulpdiensten. Daarnaast zullen omwonenden dus ook geen trillingen voelen door de trillingsvrije technieken.

Opschaalbaar

Deze techniek is zowel levensduurverlengend inzetbaar als bij noodconstructies. Momenteel wordt er per vijf meter gewerkt op een specifieke plek, maar dit kan natuurlijk opgeschaald worden naar vijf meter werken op veel verschillende plekken.

Meer weten over deze techniek? Neem dan eens contact op met: +31 6 29 59 15 41