xxx

DE INNOVATIE

Over 10 jaar stellen we met trots vast dat een groot deel van de Amsterdamse kades is vernieuwd en dat iedereen dankzij dit innovatietraject de komende eeuw zorgeloos kan genieten van de Amsterdamse grachten.

Pijltje

Aanleiding

De vervanging van de Amsterdamse Kademuren is een urgente opgave in een gevoelige omgeving die vraagt om een zeer betrouwbare oplossing – de kades moeten met minimale omgevingshinder worden gerealiseerd en gegarandeerd 100 jaar meegaan.

Kadeherstel: meer snelheid, minder kosten

Gemeente Amsterdam stelt dat vervanging van de kademuren volgens traditionele methoden, te lang duren, veel hinder met zich meebrengt en te kostbaar zijn. De huidige onderhoudsstaat van de kades maakt de vervanging een urgente opgave. Daarom daagde zij in 2019 de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen, waarbij het kadeherstel sneller gaat, prettiger is voor de bewoners en aanzienlijk minder kost.

Hierop zette de gemeente een aanbesteding voor het Innovatiepartnerschap kademuren uit. Met grote respons tot gevolg. Eind maart 2020 selecteerde de gemeente Amsterdam 3 consortia. Deze 3 combinaties van bedrijven kregen gunning voor het ontwikkelen en in de praktijk brengen van hun innovaties.

Innovatiepartnerschap Amsterdam Kade2020

Afbeelding: gemeente Amsterdam Innovatiepartnerschap kademuren

EZ-flow in de praktijk brengen

Het komende jaar ontwikkelen wij onze innovatie verder, zodat deze eind 2021 binnen een pilotproject in praktijk kan worden gebracht. Wij verwachten dan te starten met de kadevernieuwing op een locatie in de binnenstad van Amsterdam.

EZ-flow

De kademuren vervangen wij met de EZ-flow (uit te spreken als ‘easy flow’). Deze naam heeft zowel betrekking op het vernieuwende proces (gebaseerd op het One-Piece-Flowprincipe) als op het voor deze opgave ontworpen prefab Z-element.

We combineren traditionele methoden, met radicale procesinnovaties en technische (incrementele) productinnovaties. Dit maakt de nieuwe kadeconstructie in Amsterdam enerzijds beproefd en anderzijds vernieuwend.

Voordeel EZ-flow

Stapsgewijs vervangen voor minimale impact
In tegenstelling tot de gangbare methoden voor kademuurvervanging waar de kademuur in één keer over de hele lengte van een rak wordt vervangen, werkt Kade 2.020, stapsgewijs, in kleine vakken de kade af. We schuiven van vak naar vak. Alle werkzaamheden voeren we uit vanaf het water en met één werkponton. We vervangen steeds 5 meter kademuur en werken zonder bouwkuip en boren niet. Hierdoor is de impact op de omgeving minimaal en kunnen bomen, waar mogelijk, blijven staan*