xxx

KENMERKEN & VOORDELEN

De kade blijft toegankelijk voor al het verkeer, wordt in ere hersteld en waar mogelijk, met behoud van de bomen.

Pijltje

De kenmerken & voordelen kadeconstructie van Kade 2.020

Nieuwe technologie en slimme werkmethoden zorgen voor minimale hinderbeleving en het behoud van de uitstraling van de kades. Eén van de grootste voordelen is dat de weg openblijft tijdens de uitvoering. Daarnaast zullen er weinig trillingen zijn omdat er niet geheid wordt.
Het behoud van het unieke stadsgezicht realiseren we door het metselwerk in originele staat terug aan te brengen, en waar mogelijk, de bomen te laten staan.*

Minimale hinderbeleving

Werken vanaf het water

 • Aanvoer materiaal via het water en niet over de weg
 • Geen groot materieel voor de deur
 • De kade blijft toegankelijk voor al het verkeer (de weg blijft open)

Nieuwe technologie

 • EZ-flow is trillingsarm: de palen in de nieuwe constructie worden geschroefd (in plaats geheid)
 • Ons modulair prefab systeem is in minimaal 80% van de kades toepasbaar
 • De oplossing is toepasbaar en opschaalbaar in verschillende contexten: EZ-flow past ook in bochten, smallere en ondiepere vaarwegen of kades en nabij bomen

Korte doorlooptijd

 • 5 meter kade vernieuwen per week
 • Woonboten worden maar tijdelijk verplaatst, binnen het rak (tussen 2 bruggen)
 • Snel werken mogelijk door gebruik van prefab materiaal
 • Werkvak is maximaal 20 meter lang
Kenmerken en voordelen grachten vernieuwing Kade 2020 bijgesnd

Minimale risico’s voor naburige gebouwen

Weinig tot geen ontgravingen

 • Minimale kans op raken kabels & leidingen
 • Geen grondwaterstandverlaging
 • Minimale trillingen
Kenmerken en voordelen grachten vernieuwing Kade 2020 4

Uitstraling blijft behouden

Uitstraling blijft behouden

Uniek stadsgezicht blijft behouden

 • Bomen blijven waar mogelijk staan*
 • Authentieke uitstraling van de kades blijft gehandhaafd
Kade2020 boombehoud 2