xxx

Minder hinder en overlast

Blijf op de hoogte van de vernieuwing van de kadeconstructie.

Pijltje

Met meer dan negenhonderdduizend inwoners is Amsterdam een drukbevolkte stad. Zeker als je bedenkt dat een vierde van het oppervlak ook nog eens uit water bestaat. Een simpel rekensommetje telt dan ook dat een groot aantal inwoners direct aan of dicht bij het water woont. Noodzakelijk dus, dat al deze mensen bij een kadevernieuwing niet jaren in de overlast zitten.

Bouwen met zo min mogelijk hinder; dat klinkt natuurlijk als een droom maar hoe werkt dit in de praktijk? Zoals al vaker is gezegd, werken wij per segment van vijf meter. Dit is super handig op het gebied van innovatie en verbeteringen, maar ook qua overlast scoort deze techniek punten. Het segment bestaat daadwerkelijk uit één betonelement van tweeëntwintig ton. Onze speciaal ontworpen Krachtpatser verplaatst het element in één keer en geeft dus ook maar een enkele keer per week overlast. Daarbij komt: de Krachtpatser is elektrisch dus vaart stil door het water.

Naast de te verwaarlozen geluidsoverlast zijn er nog meer aspecten die ervoor zorgen dat inwoners weinig tot geen overlast ervaren. Zo maken wij gebruik van trillingvrije technieken.

Wanneer je op een feest staat en de bas staat heel hard, dan voel je de trillingen door je hele lichaam. Dat is natuurlijk niet prettig in je eigen woonkamer. Door de trillingvrije technieken hoeft dat dus ook niet! Trillingen kunnen er daarnaast ook voor zorgen dat er schade komt aan de aanliggende huizen. Ook dit wordt met de techniek voorkomen.

Alle transport zal via het water verlopen. Dat is heel prettig voor fietsers, voetgangers, aanwonenden en hulpdiensten. De rijbaan zal hierdoor te alle tijde toegankelijk blijven, waardoor niet het hele Amsterdamse verkeer gestremd wordt. Met de bouw van ons nieuwe, verkleinde werkponton blijft het zelfs voor rondvaartboten mogelijk om langs te varen.

Na afloop van de plaatsing van het eerste element werd ons gevraagd wanneer we eigenlijk zouden beginnen met bouwen. Dat geeft weer hoeveel overlast inwoners van onze innovatie ervaren. Behoorlijk weinig dus, anders hadden ze het wel doorgehad. Door al deze manieren wordt het doel van Gemeente Amsterdam, minder hinder, dan ook ruimschoots gehaald!